الاتحاد المالي للفروسية

FEDERATION MALIENNE DES SPORT EQUESTRES (FMSE)

CHAMP HIPPIQUE – BAMAKO

PRESEDINT NAME: MOHAMED HAIDARA

MOBILE NO : 0022376446655- 74744910CONTACT DETAILS OF NATIOAL FEDERATION : CHAMP HIPPIQUE DE BAMAKO – TEL 0022366746143

منتخب مالي